Bakaláři

Dokumenty

  datum 31.srpen 2018 16:25   autor Zaslal:

Školní řád platný od 1. 9. 2018

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků - platná od 1. 9. 2018

  datum 8.únor 2018 11:38   autor Zaslal: Jaroslava Pechová

Europass - dodatek k osvědčení je dokument doplňující vysvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce), který je možné využít při hledání studia, práce nebo brigády. Více na https://edo.europass.cz/#tab1

Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolvenské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o maturitní zkoušce (příp. s vysvědčením o závěrečné zkoušce nebo s výučním listem). 

 

Ke stažení zde:

šk. rok 2018/2019 obor 79-41-K/81 Gymnázium - čeština / angličtina němčina

                           obor 16-02-M/01 Průmyslová ekologie - čeština / angličtina / němčina

šk. rok 2017/2018 obor 79-41-K/81 Gymnázium - čeština / angličtina / němčina

šk. rok 2016/2017 obor 79-41-K/81 Gymnázium - čeština / angličtina

šk. rok 2015/2016 obor 79-41-K/81 Gymnázium - čeština / angličtina

                           obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum - čeština / angličtina

  datum 31.srpen 2017 21:58   autor Zaslal:

 

Plné verze ŠVP jednotlivých studijních oborů jsou k dispozici na veřejně přístupném místě ve škole.

  datum 25.listopad 2016 10:28   autor Zaslal: Petr Fiala
  ŽÁDOST O IVP                                       Žádost o komisionální přezkoušení

 Žádost o opakování ročníku                     Žádost o povolení pozdějšího příchodu/dřívějšího odchodu

 Žádost o povolení vyjímky z absence účasti na vyučování          Žádost o přerušení studia

 Žádost o přestup a změna studia na GaSOŠ                                Žádost o přestup na GaSOŠ

 Žádost o přijetí pro cizince                                                 Žádost o přijetí

 Žádost o zapůjčení knih ze školní knihovny                       Žádost o změnu oboru

 Zanechání studia                                                               Zanechání studia z důvodu převedení na ZŠ

 Zanechání studia z důvodu přijetí na SŠ


  datum 21.září 2016 9:54   autor Zaslal: Petr Fiala
  datum 31.srpen 2016 10:25   autor Zaslal: Eva Temňáková
  datum 16.listopad 2012 10:03   autor Zaslal:

Pokud požadujete stejnopis vysvědčení, výučního listu nebo případně jiné potvrzení ze spisovny naší školy, máme ve své správě listiny z:

- naší školy (Obchodní akademie a obchodní škola; Obchodní akademie; Obchodní akademie a Gymnázium, Chodov; Střední odborná škola ekonomická a gymnázium Chodov; Gymnázium a obchodní akademie Chodov; Gymnázium a střední odborná škola Chodov, ...) -  tzn. cca od roku 1991 - dosud

- Středního odborného učiliště strojírenského v Chodově - tzn. cca od roku 1959 - 1997

  datum 4.září 2012 9:39   autor Zaslal:

Pravidla školní jídelny jsou k dispozici na http://www.zschodov.cz/skolni-jidelna/

 

 

© 2011-2020 Gymnázium & SOŠ Chodov