Bakaláři

BOTANIKA

 Eukaryotická buňka

 Dělení buňky - mitóza, amitóza

 Dělení eukariotické buňky _ meióza

 Pletiva

 FOTOSYNTÉZA

 C3, C4, CAM rostliny

 Dráždivost a pohyby rostlin

 Vodní režim rostlin

 Kořen

 Stonek

 List

 Květ

 Plod

 Rozmnožování rostlin

 Růst a vývin rostlin

 Nahosemenné rostliny

 Krytosemenné rostliny dvouděložné

 Krytosemenné rostliny jednoděložné

 Botanická informační tabule

 Stavba těla rostlin - prac. list

© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov