Bakaláři

DĚJEPIS

 Charakteristické rysy československé demokracie

 Poválečná krize

 Poválečná obnova a nástup „zlatých 20. let“

 Léta prosperity a krize v ČSR

 Světová hospodářská krize

 Nástup nacismu v Německu

 Ohrožení demokracie totalitou

 Nebezpečí nového válečného konfliktu

 Obrana republiky a demokracie

 Vypuknutí 2. světové války

 Západní tažení a bitva o Anglii

 Napadení sovětského svazu

 Obrat ve vývoji druhé světové války

 Od Mnichova k okupaci

 Nebezpečí totality ve Druhé republice

 Protektorát

 Život v protektorátu

 Národ se bránil

 Formy odboje, Heydrichiáda

 Domácí a zahraniční odboj 1939-45

 

© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov