Bakaláři

TERMIKA

  Deformace pevného tělesa, normálové napětí 

  Děje s ideálním plynem

  Děje s ideálním plynem - procvičování 

  Hookův zákon

  Kalorimetrická rovnice

  Kapilární tlak, kapilární jevy

  Kinetická teorie látek 

  Kruhový děj

  Kruhový děj - grafy 

  Molekulová fyzika - křížovka na opakování      

 Pístové spalovací motory

  Práce ideálního plynu

  Stavová rovnice ideálního plynu

  Tepelná kapacita

  Teplota a tlak ideálního plynu

  Teplotní roztažnost pevných těles

  Tlak ideálního plynu z hlediska molekulové fyziky 

  Veličiny popisující soustavu částic

  Vlastnosti povrchové vrstvy kapaliny

  Změny skupenství látek - tání a vypařování 

© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov