Bakaláři

OBECNÁ CHEMIE

 Anorganické názvosloví Bingo

 Oxidy, sulfidy

 Názvosloví anorganických kyselin

 Vývoj představ o stavbě atomu

 Elektronová konfigurace

 Elektronová konfigurace II.

 Složení látek

 Trendy vysledované z PTP

 PTP -  Domino

 Struktura látek AZ kviz

 PTP - Bingo

 Prvky ve skrývačkách

 Chemická vazba

 Charakteristika chemické vazby

 Chemická vazba a reakce

 Výpočty z chemických rovnic

 Výpočty na koncentraci

 Klasifikace chemických reakcí

 Chemické reakce AZ kviz

 Období alchymie

 

© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov