Bakaláři

Pracovní listy fyziky 8. třída

 Práce

 Výkon

 Páka, kladka

 Energie pohybová, polohová

 Teplo

 Motory

 Elektrický obvod

 Ohmův zákon

 Sériové a paralelní zapojení

 Práce a výkon elektického proudu

Pracovní listy fyziky 9. třída

 Elektromagnetická indukce

 Elektrické točivé stroje

 Transformátor

 Polovodiče

 Kmitání

 Vlnění

 Jaderná síla 

 Energie

 Pohyb Země a Měsíce

 Pohyb Slunce po obloze

© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov