Bakaláři

Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Tento program zaštiťuje v České republice Sdružení TEREZA.

 

Členové EKOTÝMU:  

G1 - Onyščuk, Minaříková

G2 - Nosál, Janíková, Kurková, Pšeničková

G3 - Chodová, Bělohlávková, Enan

G4 - Klasová

G5 - Hegenbart, Péc, Králová

G6 - Hencl

PEG3 - Šichová

PEG4 - Hegenbartová, Kocmánková, Votavová

 2017/2018
 
1. schůzka ekotýmu
 
2. schůzka ekotýmu
 
3. schůzka ekotýmu
 
4. schůzka ekotýmu
 
5. schůzka ekotýmu
 
6. schůzka ekotýmu

7. schůzka ekotýmu
 

2016/2017

1. schůzka Ekotýmu

2. schůzka Ekotýmu

3. schůzka Ekotýmu 

4. schůzka Ekotýmu

5. schůzka Ekotýmu

6. schůzka Ekotýmu

2015/2016

1. schůzka Ekotýmu                                   

2. schůzka Ekotýmu

3. schůzka Ekotýmu

4. schůzka Ekotýmu

5. schůzka Ekotýmu

6. schůzka Ekotýmu

  datum 15.listopad 2017 13:52   autor Zaslal: Veronika Honsová

     Jako každý rok se dne 9. 11. 2017 uskutečnilo setkání Ekoškol, tentokrát na naší škole GaSOŠ Chodov, příspěvková organizace. Pozvání přijalo sedm Ekoškol z různých měst Karlovarského kraje. Náš Ekotým se postaral o program v podobě soutěží, jejichž tématem byly problémy, kterými se zabývá náš Ekotým -  odpad, prostředíškoly, voda a energie. Našim hostům jsme ve spolupráci s rodiči přichystali bohaté občerstvení. Nechyběly slané ani sladké dobroty, a dokonce byly k dispozici i nápoje různých druhů.

     Další bod programu zařídila paní Eva Mašková z organizace Tereza, která Ekoškoly zaštiťuje. Její workshop měl zábavnou formou naučit žáky principu analýzy, monitorování a následného zhotovení plánu. Každý tým dostal za úkol zanalyzovat a zmonitorovat imaginární školu, k čemuž byly potřeba lístečky poschovávané po našíškole. Žáci si vyzkoušeli i vyplňování pracovních listů, které k práci členů Ekotýmů neoddělitelně patří. Na závěr každá skupinka vytvořila své vlastní vyhodnocení, kde byly sepsány všechny klady a zápory zjištěné při monitorování. Zde se velmi projevila rozdílnost jednotlivých Ekotýmů, jelikož co jeden tým považoval za zápor, mohl jiný klidně považovat za klad. Všechny výtvory se znamenitě povedly, členové Ekotýmů s nadšením spolupracovali.
     Paní Mašková nám poskytla mnoho pracovních listů s nápady ze všech možných Ekoškol. Díky pracovním listům jsme si uvědomili, že i když každý Ekotým pracuje jinak, naše cíle jsou společné - naučit žáky nesobeckosti vůči přírodě, třídit odpad, smýšlet ekologicky a tím se podílet na vytvoření lepšího světa pro nás i naše potomky.
     Tečkou za celým dnem bylo závěrečné vyhlášení vítězů námi pořádaných soutěží a rozloučení se se zástupci Ekoškol. Výherci si odnesli sladkou odměnu, paní učitelky dostaly jako pozornost knihu o Chodově a další drobnosti, které nám daroval Městskýúřad v Chodově.
     Na program paní Maškové i na soutěže připravené našíškolou byly velmi pozitivní ohlasy. Letošní setkání Ekoškol vnímáme jako přínosné a doufáme, že stejný pocit mají i ostatní Ekoškoly. Měli jsme možnost vyměnit si různé nápady a zajímavá témata, inspirovali jsme se prací svých kolegů z jiných škol. Na další setkání se těšíme na jaře, tentokrát na škole v Dalovicích.

Veronika Votavová

  datum 13.říjen 2017 17:38   autor Zaslal: Veronika Honsová
Dnes předaly zástupkyně Ekotýmu první nasbíraná víčka pro Natálku.
  datum 6.leden 2017 12:32   autor Zaslal: Monika Petriláková
Vánoční setkání ekotýmu začalo společným posezením. Žáci probrali zadané úkoly a při tom si pochutnávali na cukroví a horkém čaji.  Druhá část setkání proběhla mimo budovu školy. Jeli jsme na návštěvu do naší oblíbené Minizoo ve Staré Roli. A opět jsme nepřijeli s prázdnou. Ze společného fondu ekotýmu jsme uvolnili 555,- kč, za které jsme pořídili mlsky pro zvířecí kamarády. Po dohodě s vedoucím Minizoo jsme nakoupili mrkve, ledové saláty, jablka, krmení pro ptáky a největší pochoutku ještěrek - med.
 
Odměnou nám byla přednáška ale hlavně blízky kontakt s mazlíčky ale i s predátory!
  datum 5.leden 2017 13:52   autor Zaslal: Monika Petriláková

V rámci školní soutěže Recyklohraní se nám od začátku školního roku podařilo nasbírat a odevzdat na patřičná místa obrovské množství  recyklovaného odpadu, konkrétně:

116 ks mobilních telefonů

165 ks elektrospotřebičů

1025 ks oblečení

12 886 ks baterií

74 812 ks víček

 

Třídy za své aktivity získávají body a na konci školního roku získají nejaktivnější třídy finanční odměnu.

Pořadí nejlepších tříd v soutěži je zatím následující:  

1. místo – G2 – 32754 bodů

2. místo – G3 – 31326,5 bodů

3. místo - PEG2 – 29684,5 bodů

  datum 12.prosinec 2016 12:16   autor Zaslal: Monika Petriláková
Koncem listopadu proběhlo druhé setkání ekotýmu. Cílem setkání bylo seznámit žáky ze třídy G1 s programem Ekoškola.
 
Členové ekotýmu je s náplní naší práce seznámili zajímavou formou. Nejprve jim Kája s Káťou odprezentovaly základní pravidla fungování Ekoškoly a všechny kroky, které jsme museli podniknout, abychom se mohli pyšnit tímto titulem. Seznámili je rovněž s naší školní soutěží Recyklohraní, které se účastní všechny třídy. Podstatou je sběr starých elektrospotřebičů ale také baterií a víček, které se pak mohou ještě využít jinde. Třídy za své ekologické chování získávají body a nejaktivnější třída dostane na konci roku finanční odměnu. 
  datum 5.prosinec 2016 15:58   autor Zaslal: Monika Petriláková
Dne 9.11. se třídy PEG1, PEG2 a G7 zúčastnili zajímavé přednášky v Karlovarské městské knihovně na téma: „Aerosoly letem světem“, kde se nám přednášející  pan Vladimír Ždímal pokusil vysvětlit, co jsou to aerosoly a jaké mají dopady pro nás a naše okolí. Nejdříve nám nastínil, čeho se bude přednáška týkat. 
 
V první řadě jsme se dozvěděli, že aerosoly nám škodí a jsou všude kolem nás, i když je pouhým okem nemůžeme vidět a plno dalších zajímavostí a postřehu. Poslechli jsme si o expedicích a pokusech, které pan Ždímal prováděl se svými kolegy a po té jsme si dokonce i dva pokusy vyzkoušeli. První pokus spočíval v zapálení malé hřbitovní svíčky na jedné straně místnosti a vytvoření mapky, kam a v jakém množství se budou látky vyprodukované spalováním šířit.
 
Druhý pokus byl už více názorný. Šlo o změření, jak se zvýší počet prachových částic v případě, že bude v místnosti vykouřena jedna cigareta. Dobrovolníku bylo více, avšak ne všichni byli oprávněni se pokusu zúčastnit. Nakonec jsme zjistili, že změna byla obrovská, což určitě vystrašilo všechny kuřáky v místnosti a studenty poučilo o chemickém tématu „aerosoly“.
Veronika Votavová
  datum 7.listopad 2016 20:10   autor Zaslal: Monika Petriláková

Dne 20. října se jako tradičně konala schůzka ekotýmů Ekoškol z našeho kraje. Tentokrát se část našeho ekotýmu podívala do obce Drmoul v Chebském kraji, kde nás přivítala místní základní škola. Celý den proběhl příjemně a s milým přístupem, jak žáků, tak i učitelů. 

 

  datum 24.duben 2016 17:28   autor Zaslal: Monika Petriláková

Den Země se koná každoročně 22. dubna. Již několik let jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Ve 175 zemích světa se tak v tento den na dané téma zaměřují různé besedy, exkurze, přednášky apod. Náš Ekotým se v tento den vypravil na exkurzi do firmy SKF, která se pyšní ekologickým provozem.

  

  datum 12.duben 2016 14:26   autor Zaslal: Monika Petriláková

Naše dubnové setkání mělo jeden hlavní cíl - vytvořit pravidla a podobu našeho školního Ekokodexu. Žáci vytvořili pravidla nejprve v menších skupinách, poté je všechny skupiny před ostatními přednesli. Spoustu navržených pravidel Ekokodexu jsme pak společně zredukovali na osm hlavních. Stejně pak proběhlo i hlasování o podobě Ekokodexu. Zvítězila podoba sluneční soustavy, která bude viset u šaten.

 

  datum 8.únor 2016 19:24   autor Zaslal: Monika Petriláková

Členové Ekotýmu se opět sešli na projektovém dni. Na předchozím setkání sestavili Plán činnosti, jak vylepšit naše slabé stránky. Tentokrát je čekal další krok a to Monitorování a Vyhodnocování plnění tohoto stanoveného plánu. Výsledky si pak jednotlivé týmy na závěr projektového dne prezentovali.

  

  datum 10.leden 2016 19:36   autor Zaslal: Monika Petriláková

Členové Ekotýmu se opět sešli na projektovém dni. Analýzu provedli již minule a stanovili slabé i silné stránky školy v daných oblastech. Tentokrát je čekalo sestavení Plánu činnosti, jak vylepšit naše slabé stránky. O svých nápadech bouřlivě diskutovali, ale přeci jen se nakonec dohodli. Vybraní žáci z každého týmu pak společně vytvořili prezentaci a výsledky sdělili všem žákům školy.

  

  datum 11.prosinec 2015 23:03   autor Zaslal: Albín Očkay

Vybraní zástupci tříd, kteří patří do Ekotýmu, se sešli na Projektovém dni, aby vytvořili ekologickou analýzu naší školy. Zkoumali čtyři základní témata: Vodu, Energii, Odpady a Prostředí školy.

 

  datum 14.listopad 2015 13:29   autor Zaslal: Monika Petriláková

Dne 10. listopadu roku 2015, se dvojice členů Ekotýmu, v podání Romana Jánského a Karolíny Malé pod dohledem pí. učitelky Moniky Petrilákové zúčastnili v pořadí již několikátého setkání Ekoškol, které tentokráte proběhlo na šesté základní škole v Chebu. 

  datum 11.říjen 2015 19:38   autor Zaslal: Monika Petriláková

G1 - David Cerovský, Lucie Dawidková, Lenka Klasová, Veronika Kolářová

G2 - Pavel Gárský, Radek Hegenbart, Robert Kowolowski, Jaromír Péc, Vilém Schlapák, Stanislav Srba

G3 - Matěj Hencl

G4 - Dáša Bazayeva, Hana Heiserová, Majda Vaculíková

PEG1 - Veronika Hegenbartová, Veronika Votavová

G6 - Michaela Tonhauserová, Valerie Šlajerová

G7 - Bára Blažíčková, Roman Jánský, Daniel Kot, Karolína Malá

G8 - Michaela Sobotková, Patrik Šatava, Věra Wolfrámová

Mgr. Petra Rumlenová

Mgr. Veronika Honsová

Jana Nyšová

Koordinátorka programu - Mgr. Monika Petriláková

  datum 19.květen 2015 22:45   autor Zaslal: Albín Očkay

Ve středu 6.5. se vybraní zástupci našeho školního ekotýmu zúčastnili setkání Ekoškol Karlovarského kraje. Setkání se konalo v Karlových Varech na ZŚ Jana Amose Komenského a zúčastnilo se jej několik základních i středních škol z Chebu, Karlových Varů, Sokolova ale i z jiných menších měst. Program si pro ostatní připravil právě ekotým ze ZŠ J.A.Komenského, kde se celá akce konala. 

    

  datum 24.březen 2015 13:04   autor Zaslal: Monika Petriláková

Organizace spojených národů vyhlásila 21. březen Mezinárodním dnem lesů. Tento den je od té doby oslavou důležitosti nejen všech lesů ale i samostatných stromů mimo les. Tento svátek jsme nemohli oslavit jinak než v přírodě. Žáci z třídy G6 připravili pro mladší žáky z nižšího gymnázia zajímavý program.

  datum 16.listopad 2014 18:30   autor Zaslal: Albín Očkay

7. listopad se u nás nesl ve znamení oslav 20. Mezinárodního Dne Ekoškol. Organizaci této oslavy se ujala třída G6, která pro třídy nižšího gymnázia připravila pestrý program.

Nejprve je zábavnou formou prezentace seznámila s náplní práce našeho Ekotýmu. Především našim novým žáčkům představila hlavní témata – Energie, Odpady, Voda a Prostředí školy, kterým se věnujeme a projekty, do kterých jsme v rámci programu Ekoškola zapojeni.

Poté si žáci při workshopu mohli vyzkoušet, jak vdechnout plastovým lahvím nový život a využít je ještě pro výrobu nových užitečných věcí. Vyrobili například bobíky či zajímavé dekorace do naší školy, ale také krmítka, která odneseme zvířátkům do Minizoo ve Staré Roli. Na závěr si žáci mohli připravit z čerstvého ovoce dle výběru džus nebo z bylinek čaj a k jídlu pomazánku s pečivem či zeleninový salát.

Všichni žáci se rozhodli akci podpořit tím, že shodně dorazili v zeleném oblečení a snažili se ten den donést co nejvíce použitých baterií a elektrospotřebičů do soutěže Recyklohraní.

Smyslem celé akce bylo získat nové znalosti z oboru ekologie, neboť každá pomoc znamená malý krůček ke zlepšení životního prostředí všude kolem nás. 

  datum 23.září 2014 12:37   autor Zaslal: Albín Očkay

                      Koordinátor programu Ekoškola:

Mgr. Monika Petriláková

Za vedení školy:

pan zástupce ředitelky školy Ing. Ivan Lavička

Za správu školy:

paní finanční referentka Jana Nyšová

Za učitelský sbor:

Mgr. Veronika Honsová

 

G1      Hegenbart, Kowolowski, Minařík, Péc, Srba

G2      Cervan, Hencl, Hlaváček, Strádalová, Vrba

G3      Bazayeva, Heiserová, Nováková

G4      Hegenbartová, Kyjevský

G5      Tonhauserová

G6      Blažíčková, Jánský, Malá, Timurová

GEL3   Pariová, Šatava

G8      Long, Polák

EL4    Černá

  datum 1.červenec 2014 11:49
Ve čtvrtek 19. června se zástupci Gymnázia a obchodní akademie Chodov vydali do Prahy do Senátu Parlamentu České republiky pro zaslouženě vybojovaný titul Ekoškola.
Slavnostní předávání proběhlo přímo v hlavním sále budovy Valdštejnského paláce. Mezinárodní titul Ekoškola, jehož koordinátorem v ČR je sdružení Tereza, byl předán 27 školám z celé České republiky a celý ceremoniál probíhal za úžasné a velmi slavnostní atmosféry. Po samotném předávání následovala prohlídka Valdštejnského paláce, kde se naši studenti mohli ponořit do atmosféry dob Albrechta z Valdštějna a obdivovat vybavení a architekturu jedné z nejvýraznějších staveb českého raného baroka. Dokonce měli možnost krátce se zúčastnit zasedání Senátu, což se opravdu nepoštěstí každý den.                              
Odpolední program byl situován do Sala terrena Valdštejnské zahrady, kde bylo připraveno občerstvení, ale také malé překvapení. Zatímco si učitelé mezi sebou vyměňovali zkušenosti a zážitky z celého programu Ekoškola, žáci pro ně nacvičili tzv. „Sedmikrokový tanec“, který výstižně charakterizoval celou dlouhou a náročnou cestu programem až k získání samotného titulu.
Celý den byl naprosto nezapomenutelný a my velice děkujeme všem členům sdružení Ekoškola, že pro naše žáky tento skvělý program připravili a těšíme se na další spolupráci.            

© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov