Bakaláři

O škole

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHODOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Škola

Komenského 273, 357 35 Chodov

IČ: 49767208

Zřizovatel: Karlovarský kraj

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Petra Rumlenová

 

 

 

 

 

Naše škola připravuje žáky na jejich budoucí povolání již od roku 1991, kdy byla jako veřejná Obchodní akademie zřízena MŠMT ČR. V Chodově sídlí od 1. září 1992. Během svého mnohaletého působení přivedla k maturitě již několik set absolventů.
V roce 2004 škola rozšířila svou nabídku o obor vzdělání osmileté Gymnázium a jako první v Karlovarském kraji obor Ekonomické lyceum. Od roku 2015 nabízí škola obor Průmyslová ekologie.
V červnu 2015 se škola přestěhovala z budovy Smetanova 738 do budovy Komenského 273 v Chodově. Od 1. 9. 2015 má škola nový název.
Žáci školy se za vedení kvalifikovaných pedagogů každoročně účastní mnoha soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky. Absolventi naší školy se úspěšně uplatňují u nás i v zahraničí v mnoha oblastech jako kvalifikovaní středoškolsky vzdělaní odborníci, mnozí úspěšně vystudovali vyšší odborné školy a vysoké školy.
Obory vzdělání, které škola nabízí:
16-02-M/01 Průmyslová ekologie
Typ studia: čtyřleté denní studium ukončené maturitou.
Zaměření studia: Studium je určeno pro  žáky z 9. tříd. Mezi vzdělávací oblasti patří: jazykové vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, vzdělávání v oblasti ICT, matematické vzdělávání, ekonomické vzdělávání, ochrana a monitorování životního prostředí, technická a technologická příprava, enviromentální příprav.
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
Typ studia: osmileté denní studium ukončené maturitou. Osmileté gymnázium je určeno pro ty žáky z pátých tříd ZŠ, kteří mají velmi dobré výsledky a jejichž rodiče uvažují o tom, že jejich dítě bude po skončení povinné školní docházky pokračovat ve studiu na střední škole s maturitou, případně i dál na vyšší odborné škole nebo na škole vysoké.
Stravování: obědy zajištěny ve školní jídelně ZŠ J. A. Komenského Chodov. Škola žákům připlácí na každý oběd.
Ubytování: pro studenty ze vzdálenějších míst je možné zajistit ubytování v Domově mládeže v Karlových Varech nebo v Lokti.
GaSOŠ Chodov je státní škola, školné se neplatí.
V prvních čtyřech ročnících (primě až kvartě) osmiletého gymnázia škola učebnice půjčuje všem žákům.
Možnosti uplatnění absolventů GaSOŠ Chodov
Další studium - na vysokých školách a na vyšších odborných školách.
Zaměstnání - ekologové v podnicích, ve státní správě a samosprávě, pracovník na odborech životného prostředí, na odborech územního plánování a stavebního řízení, ve sféře výroby, služeb a podnikání jako pracovník, který se zabývá hospodařením s odpady, s energiemi apod., v ekonomickém managementu výrobních podniků, - ve sféře soukromého podnikání, - tuzemského a mezinárodního obchodu, peněžnictví, pojišťovnictví, - cestovního ruchu, lázeňství, - práce ve státní a veřejné správě, - soudnictví a advokacie a dalších služeb.
© 2011-2020 Gymnázium & SOŠ Chodov