Bakaláři

Kontakt

Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace

Komenského 273

357 35 Chodov

mobilní telefon: 733 626 364

ID datové schránky: 2jefd5q

úřední hodiny: Po - Pá 7:00 - 11:50, 12:30 - 15:00 h

Snímek školy

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):

VARiKO s.r.o.,

info@variko.cz,

+420 377 549 156

Pedagogický sbor
Fotografie Jméno Konzultační hodiny

E-mail, telefon

 

 Ing. Eva TEMŇÁKOVÁ

 ředitelka školy

  správce Bakalářů

  vyučuje ekonomické předměty, matematiku

 čtvrtek

13:35 - 14:20

reditelna@gasos.cz

739 322 447

 

 Mgr. Petra RUMLENOVÁ

 zástupkyně ředitelky školy

  koordinátorka školních vzdělávacích programů

  vyučuje český jazyk a literaturu a ruský jazyk

čtvrtek

13:35 - 14:20 

zastupce@gasos.cz

607 944 128

Mgr. Jaroslava ČEJKOVÁ TEGEROVÁ

  vyučuje anglický jazyk

středa

7:10 - 7:55

jcejkova-tegerova@gasos.cz

 603 725 985

Bc. Jitka ČMOKOVÁ

správce knihovny

 třídní učitelka G1

 vyučuje český jazyk a literaturu a hudební výchovu

 úterý

14:20 - 14:40

jcmokova@gasos.cz

720 559 244

Petr FIALA

 koordinátor ICT

  třídní učitel G4

  vyučuje matematiku a informatiku

 

 pondělí

7:00 - 7:45

12:45 - 13:30

pfiala@gasos.cz

774 970 572

Mgr. Michaela FURIAKOVÁ

 

 

 

 

mfuriakova@gasos.cz

774 831 984

Mgr. Veronika HONSOVÁ

 koordinátorka EVVO, metodička primární prevence

  třídní učitelka PEG4

  vyučuje přírodovědné předěty, matematiku, odborné  přírodovědné předměty

 pondělí

7:00 - 7:55

vhonsova@gasos.cz

722 143 881

Mgr. Karel JIROVEC

 třídní učitel G5

  vyučuje tělesnou výchovu a občanskou výchovu

 

pondělí

15:15 - 16:00

kjirovec@gasos.cz

739 602 677

Mgr. Hana LUKEŠOVÁ

 kronikářka školy

  vyučuje český jazyk a literaturu a výtvarnou výchovu

pondělí, pátek

7:30 - 8:00

 

hlukesova@gasos.cz

723 961 021

Ing. Svatava MISAKOVÁ

 výchovná poradkyně

  třídní učitelka G2

  vyučuje matematiku, fyziku a odborné předměty

 pátek

7:15 - 8:00

smisakova@gasos.cz

602 406 333

Mgr. Monika KASALOVÁ

 

 

mpetrilakova@gasos.cz

721 901 587

Mgr. Radka KUMPERTOVÁ

  třídní učitelka PEG3

  vyučuje humanitní předměty a dějepis

 

 pondělí

14:20 - 15:00

rkumpertova@gasos.cz

Mgr. Petr RADIMERSKÝ

vyučuje německý jazyk

 

 pondělí

13:45 - 14:30

pradimersky@gasos.cz

Mgr. Stanislav SRBA

 třídní učitel G6

 vyučuje zeměpis, dějepis a občanskou výchovu

 

 čtvrtek

7:30 - 8:00

ssrba@gasos.cz

723 146 248

Milan SRVÁTKA

 

 vyučuje matematiku a fyziku

úterý

7:05 - 8:00 

msrvatka@gasos.cz

Mgr. Hana STÝBLOVÁ

 třídní učitelka G3

 vyučuje přírodovědné předměty

 

pondělí

7:30 - 8:00 

hstyblova@gasos.cz

775 166 133

 

 

Mgr. et Mgr. Helen Pozdnyakowa

 

 

vyučuje anglický jazyk

 

úterý

7:15 - 8:00

 hpozdnyakowa@gasos.cz
 

 

Jiřina Hajduková

 

  asistentka pedagoga

 

 

 

-------

 jhajdukova@gasos.cz

Správní zaměstnanci

 

Petra BOŘÍKOVÁ

ekonomická pracovnice, personalistka

 

 

pborikova@gasos.cz

 739 602 679

Jaroslava PECHOVÁ

sekretářka

 

 

sekretariat@gasos.cz

733 626 364

Jana NYŠOVÁ

finanční referentka

 

 

jnysova@gasos.cz

733 626 365

© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov