Bakaláři

Projekty a spolupráce

  datum 28.leden 2019 12:59   autor Zaslal: Eva Temňáková

Naše škola obdržela v rámci Rozvojového programu MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách" modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí finanční prostředky ve výši 134.900,- Kč. Tyto byly použity na financování nadtarifních složek platu pedagogickým pracovníkům, kteří v průběhu roku 2018 poskytovali zvláštní péči žákům cizincům, pravidelně se žáky nahrazovali domácí přípravu na výuku, zajišťovali spolupráci a komunikaci s rodiči, nadstandardně se věnovali potřebám žáků – cizinců; doučovali žáky nad rámec běžné výuky v souvislosti s jejich kulturními odlišnostmi. Dále na úhradu zákonných odvodů a přídělů.

Za 12.500,- Kč byly pořízeny například české čítanky pro cizince, soubor cvičení k české gramatice, česká četba pro cizince, čeština pro cizince – hry, česko-vietnamský slovník.

Závěrečná zpráva školy

  datum 9.leden 2018 12:24   autor Zaslal: Petr Fiala
  datum 6.prosinec 2017 9:18   autor Zaslal: Petr Fiala
  datum 6.listopad 2017 8:16   autor Zaslal: Petr Fiala
Může být i plast BIO?
  datum 5.říjen 2017 10:40   autor Zaslal: Petr Fiala
Kolik unese suchý zip?
  datum 10.květen 2017 9:48   autor Zaslal: Petr Fiala
Další ze série videí z projektu Laborky.cz 
 
  datum 25.duben 2017 10:26   autor Zaslal: Eva Temňáková

I ve školním roce 2016/2017 jsme se zapojili do programu vyhlašovaného MŠMT v rámci Excelence středních škol 2016.

Díky úspěchům našich žáků škola obdžela z MŠMT finanční příspěvek v rámci rozvojového programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016". 

  datum 31.březen 2017 10:36   autor Zaslal: Petr Fiala
Další díl naší spolupráce na projektu Laborky.cz 
 
  datum 27.únor 2017 13:12   autor Zaslal: Petr Fiala

První video našich pokusů v projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném. 

 

 

  datum 24.únor 2017 18:00   autor Zaslal: Michaela Furiaková
- fotky z projektu Edison naleznete v sekci Akce
  datum 1.prosinec 2016 9:25   autor Zaslal: Petr Fiala
Na základě dotačního Programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016, který financuje MŠMT, jsme vyjeli s 18 žáky naší školy do Berlína. Exkurze se nesla v duchu tématu - Jak přiblížit dějiny holocaustu žákům střední školy formou exkurze.   

  datum 27.září 2016 11:00   autor Zaslal: Petr Fiala

 

Na základě dotačního Programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016, který financuje MŠMT, vyjedeme na exkurzi do Berlína. 


Tato exkurze se ponese v duchu tématu: Jak přiblížit dějiny holocaustu žákům střední školy formou exkurze. 

Termín exkurze: 17. – 21. 10. 2016

Program exkurze:

          pondělí – cesta, ubytování, procházka historickým centrem města
          úterý – Holocaust memorial, Topografie teroru
          středa – koncentrační tábor Sachsenhausen
          čtvrtek – Postupim
          pátek – Wannsee, cesta domů 

Ubytování:

Holi – Berlin Hotel (dvoulůžkové pokoje) – ubytování je hrazeno + snídaně

Doprava:

          - autobusem od budovy školy – doprava je hrazena
             - odjezd 17. 10. 2016 v 6:30
             - návrat 21. 10. 2016 kolem 20. hodiny (dle dopravní situace) 

S sebou musí mít každý účastník exkurze:

 1. doklad totožnosti
 2. doklad o pojištění pro cesty do zahraničí
 3. kartičku pojištěnce
 4. kartu studenta
 5. souhlas rodičů s rozchodem – nezletilí žáci
 6. kapesné – cca 50 euro (vstupné, jízdenky MHD, náklady na stravu) 

 

  datum 14.září 2016 14:18   autor Zaslal:

Škola realizovala grantový projekt z Operačního programu pro konkurenceschopnost

Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v oblasti obchodu“ - reg. č. CZ.1.07/3.2.12/03.0015

Zahájení projektu: 1. 10. 2012

Ukončení projektu: 31. 3. 2014.

V době udržitelnosti realizujeme jednotlivé vzdělávací moduly.

Na podzim 2016 budou probíhat vzdělávací moduly Pokladní, Skladník, Prodavač a Manažer prodeje.

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 739 322 447, nebo psát na reditelna@gasos.cz

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

Bližší informace o projektu doc

Odkaz na e-learningovou aplikaci.

Poskytovatele podpory: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Webové stránky ESF ČR

Pokladní

Skladník

Manažer prodeje

Prodavač

  datum 15.únor 2016 12:27   autor Zaslal: Albín Očkay
*  Edison je projekt pro střední školy zaměřený na mezikulturní poznání.
 
*  Zahrnuje prezentace vysokoškolsých stážistů ze všech koutů Země.
 
*   Je zaměřen na kulturní, politická, ekonomická a sociální témata jednotlivých zemí
 
                                         *   Vše je prezentováno v angličtině
 
 
V termínu 29.2. - 4.3. 2016 zavítá na naší školu 7 vysokoškolských studentů z Peru, Číny, Sýrie, Brazílie, Taiwanu, Ukrajiny a Indonésie. 
 
UBYTOVÁNÍ STÁŽISTŮ

Stážisté jsou ubytování v hostitelských rodinách, která jim zajišťuje hlavně ubytování. Žáci naší školy se mohou hlásit v kabinetě č. 210 u paní učitelky Bc. M. Furiakové, pokud by o ubytování stážisty měli zájem. 

  datum 3.únor 2016 12:59   autor Zaslal: Michaela Furiaková

*  Edison je projekt pro střední školy zaměřený na mezikulturní poznání.
 
*  Zahrnuje prezentace vysokoškolsých stážistů ze všech koutů Země.
 
*   Je zaměřen na kulturní, politická, ekonomická a sociální témata jednotlivých zemí
 
*   Vše je prezentováno v angličtině
 
 
V termínu 29.2. - 4.3. 2016 zavítá na naší školu 7 vysokoškolských studentů z Peru, Číny, Sýrie, Brazílie, Taiwanu, Ukrajiny a Indonésie. 
 
UBYTOVÁNÍ STÁŽISTŮ

Stážisté jsou ubytování v hostitelských rodinách, která jim zajišťuje hlavně ubytování. Žáci naší školy se mohou hlásit v kabinetě č. 210 u paní učitelky Bc. M. Furiakové, pokud by o ubytování stážisty měli zájem. 

 

 

  datum 1.únor 2016 9:26   autor Zaslal: Eva Temňáková

Naše škola je partnerem projektu Sportovní hala Chodov, na který město Chodov získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

 

  datum 20.říjen 2015 14:45   autor Zaslal: Eva Temňáková

V rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT naše škola realizuje projekt "Podpora výuky cizích jazyků na GaSOŠ Chodov". Aktivity podpořené z projektu: zahraniční jazykové kurzy pro učitele (Šablona 2) a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky (Šablona 4).
Po obdržení grantu škola zajistila čtrnáctidenní jazykové kurzy angličtiny (Dublin, Edinburgh) pro 2 pedagogické pracovníky a dále dva týdenní jazykově –vzdělávací pobyty v Brightonu pro skupinu 20 žáků a v Berlíně pro skupinu 20 žáků. 

Na základě usnesení RKK ze dne 18. 11. 2015, kterým je školám vzhledem k citlivé bezpečnostní situaci v Evropě doporučeno nerealizovat zahraniční cesty, ředitelka školy rozhodla o ZRUŠENÍ JAZYKOVÉHO POBYTU V BERLÍNĚ.

 

 

  datum 1.říjen 2015 14:21   autor Zaslal: Michaela Furiaková

 

VYBRANÍ STUDENTI (i náhradníci) se dostaví do kabinetu č. 210 (Fuá)

pro závaznou přihlášku!!

- ve spojení s ZŠ Cvikov pořádáme v rámci projektu "Podpora výuky cizích jazyků na GaSOŠ Chodov" studijní pobytový zájezd do Brightonu ve Velké Británii. 

Termín: Zájezd se uskuteční v termínu 10.  -  16. 11. 2015

Lokalita: Brighton, škola LTC Brighton http://ltc-english.com/ltc-brighton/our-school/

Kurz: General English, 9 vyučovacích lekcí týdně, 1 lekce = 45 min

Doprava: autobusem od budovy školy 

Ubytování: v hostitelských rodinách po min. 2

Stravování: plná penze (obědy formou balíčku)

V ceně zahrnuto:

 • posouzení jazykové úrovně
 • zápisné a ubytovací poplatek
 • jazykový kurz General English
 • Ubytování v hostitelských rodinách
 • stravování
 • Cestovní pojištění 
 • Doprava
 • Některé vstupy do památek
  datum 20.září 2012 14:10   autor Zaslal:
  datum 29.září 2011 10:56   autor Zaslal:
Gymnázium a obchodní akademie Chodov se stala partnerskou školou nakladatelství Fraus.
Fraus
  datum 2.březen 2011 18:25   autor Zaslal: Albín Očkay

Naše škola spolupracuje s Městem Chodov - www.mestochodov.cz - nejen na základě sepsané Rámcové dohody o spolupráci, jejímž předmětem je vzájemná spolupráce v oblasti kultury, sportu a v dalších oblastech veřejného života.

Zástupci města Chodov hrají důležitou roli při slavnostních událostech školy jako je zahájení školního roku v primě, předávání maturitních vysvědčení apod. Škola naopak na základě požadavku vysílá své žáky a učitele na kulturně společenské akce pořádané městem, kde pomáhají s organizací, příp. poskytují průvodcovké a tlumočnické služby. Součástí podpory bývá i finanční podpora pro pořádání kulturních, sportovních akcí či na nákup školních pomůcek. V současné době je plánovaná spolupráce při setkání hornických měst (podzim 2011), poskytnutí volné kapacity školní tělocvičny pro ZŠ Komenského nebo spolupráce při příležitosti oslav 20. výročí existence školy.

 

Velké podpory se naší škole dostalo v rámci kampaně za zachování střední školy v Chodově.

  datum 1.březen 2011 23:39   autor Zaslal: Albín Očkay
Škola má uzavřenou Dohodu o partnerství s Bowling klub Chodov v rámci projektu "Rozšíření a modernizace bowlingového centra Chodov". GaOA Chodov v rámci výuky tělesné výuky bude využívat bowlingového centra Chodov v provozní fázi projektu. Strany se zavázaly, že se budou podílet na rozvoji města a regionu a společně tak přispějí ke zvýšení zájmu mládeže o sport a sportovní vyžití.
  datum 1.březen 2011 23:29   autor Zaslal: Albín Očkay

Každoročně naše škola využívá produkty firmy Ježek software, s.r.o. při výuce účetnictví na PC.

  datum 1.březen 2011 23:25   autor Zaslal: Albín Očkay
Škola má sepsanou Dohodu o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Pllzni Fakultou ekonomickou. Cílem dohody je prostřednictvím kontaktů obou smluvních stran přispět ke vzdájemné výhodné spolupráci.
  datum 1.březen 2011 22:34   autor Zaslal: Albín Očkay
Naše škola má sepsanou Dohodu o spolupráci s CAP Oelnitz GmbH Turrleyring 15. 093676 Oelsnitz/Erzgeb, Technologieorientierten Gründerzentrum des Landkreises Stollberg.

© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov