Bakaláři

Školská rada

  datum 24.listopad 2017 16:09   autor Zaslal: Jaroslava Pechová

Výsledky voleb do školské rady:

zvolení kandidáti za žákovskou kurii

1.) Mgr. Martina Bělohlávková

2.) Jitka Kaprová, DiS.

 

zvolení kandidáti za pedagogickou kurii

1.) Mgr. Petr Radimerský

2.) Mgr. Karel Jirovec

 

zápis o průběhu a výsledku hlasování pro volební období 2017 - 2020

 

 

Seznamy kandidátů pro volby do školské rady za žákovskou a pedagogickou kurii

Seznam kandidátů pro volby do školské rady - žákovská kurie

Seznam kandidátů pro volby do školské rady - pedagogická kurie

 

 

Ředitelka školy oznamuje uskutečnění řádných voleb do školské rady naší školy pro volební období 2017-2020

 

 

  datum 24.listopad 2014 12:08   autor Zaslal: Eva Temňáková

Výsledky voleb, které se konaly ve dnech 20. - 21. listopadu 2014

Za žákovskou kurii byli zvoleni:

Jitka Kaprová, DiS.

Mgr. Milan Kovářík

Za pedagogickou kurii byli zvoleni:

Mgr. Petr Radimerský

Mgr. Karel Jirovec

Radou Karlovarského kraje byli jmenováni :

Patrik Pizinger

Mgr. Roman Tichý

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Poslání školské rady :

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na odvolání ředitele školy,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov