Bakaláři

 

 

Soutěže

http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/Stranky/Souteze.aspx

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

http://mo.webcentrum.muni.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/65-rocnik-15-16

 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

http://fyzikalniolympiada.cz/

 

ANGLICKÁ OLYMPIÁDA

Kategorie pro jazyk anglický:

 

kategorie IB - G1 - G2

kategorie I. C - G1 - G2, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce  mimo samotnou jazykovou výuku 

kategorie II. B - G3 - G4

kategorie II. C - G3 - G3, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce  mimo samotnou jazykovou výuku 

kategorie III. A -  1. až 3. ročníků všech typů středních škol a odpovídajících  ročníků víceletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,

kategorie III. B - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol a odpovídajících  ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce  mimo samotnou jazykovou výuku 

 

ORGANIZACE a TÉMATA

 ŠKOLNÍ KOLO

1 Didaktický test (poslech s porozuměním, text s porozuměním)

2 Představení se + Konverzace na vylosované téma 

 

  OKRESNÍ KOLO

 I  Poslech s porozuměním – všechny kategorie

II Ústní část :

1. Představení, seznámení – všechny kategorie  

2. Situační dialog - všechny kategorie  

3. Konverzace na vylosované tématické okruhy

 

TÉMATA  

Kategorie I.B, I.C - 1. My family and friends, 2. Pets and animals, 3. Sports and other favourite activities, 4. School, school subjects and activities at school, 5. Work, jobs, 6. Shopping, clothes, 7. Food, fast food, restaurants, 8. Daily routines, 9. My ideal home or house, 10. Holidays

Kategorie II.B, II.C - 1. Autobiography - important moments in my life, 2. Family and friends, 3. Famous people, 4. Festivals, traditions, 5. Culture and media, 6. Food, 7. Hobbies, 8. Holidays, 9. House and flat, 10. Life in a town or village, 11. My day, routines, 12. Pets and animals, 13. Seasons of the year, weather, 14. School life, 15. The world of sports  

Kategorie III.A, III.B - 1. The importance of language learning, 2. Cultural life (cinema, theatre, music, art), 3. Advantages and disadvantages of living in the city and the country, 4. Relations and generation gap, 5. Holidays and notable days in our country, 6. Environment, 7. World problems, 8. Food and cuisines, 9. Health and medicine, lifestyle, 10. The mass media, 11. Education, 12. Tourism, 13. English speaking countries, 14. What are people like? (personality, behaviour), 15. Sports and games, 16. Likes, dislikes and interests, 17. Clothing, fashion, 18. The Czech Republic, 19. Literature and reading, 20. Gadget appliances development

 

 


© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov