Bakaláři

Exkurze do archivu

  datum 25.říjen 2018 11:32   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

V úterý 23.10. 2018 jsme se vydali na exkurzi do Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích. Archiv sídlí v budově Jindřichovického zámku. Nejprve jsme si tedy zámek prošli a dozvěděli jsme se něco o jeho historii.

Poté jsme byli podrobně seznámeni s prací archiváře a s tím, jak má lajk postupovat, když si chce v archivu něco vyhledat. Následně jsme měli možnost si sami vyzkoušet, jak hledat v bludišťi regálů, které jsou plné svazků s archiváliemi. Když jsme skončili exkurzi v archivu, přesunuli jsme se do mauzolea. Toto mauzoleum sloužilo za první republiky jako vodárna a bylo součástí zajateckého tábora. Podmínky v tomto zajateckém táboře byly velmi špatné. Jedním z důvodů byl nedostatek potravin  a dalším z mnoha důvodu byla špatná hygiena. Dnes je v mauzoleu pochováno 7100 ruských vojáků a 189 srbských vojáků.

Exkurze byla velmi zajímavá a odnesli jsme si z ní spoustu cenných informací.
                                                                                                                          Jaromír Péc G5

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov