Novinky

Návštěva Plzeňské Techmánie

Dne 5.4. 2018 jsme se vydali do Techmánie a to hlavně díky týmu ze současné G4, kteří sem vyhráli vstupenku pro celý Eko-tým. Po příjezdu jsme se vydali na film o mamutech, který každého natchl. Když zkončil měli jsme až dokonce rozchod a tak se vydal každý jiným směrem. Někdo se vydal do vedlejšího Planetária, aby si vyzkouěl Gyroskop, někdo si šel povídat do nakloněné místnosti a ostatní se jednoduše poflakovali okolo. Po obědě začala názorná ukázka s tekutým dusíkem a vzduchem létali nejen zmrzlá rajčata ale i ruce a balónky. Když si všichni vše prošli, mohlo se jet domů a po náročném dni i spát. Všichni si akci moc užili a dokonce se i přiučili v oblasti fyziky a chemie.

Radek Hegenbart 7.květen 2018

Sraz Ekoškol v Karlovarském kraji

Jako každý rok se dne 9. 11. 2017 uskutečnilo setkání Ekoškol, tentokrát na naší škole GaSOŠ Chodov. Pozvání přijalo sedm Ekoškol z různých měst Karlovarského kraje. Náš Ekotým se postaral o program v podobě soutěží, jejichž tématem byly problémy, kterými se zabývá náš Ekotým - odpad, prostředí školy, voda a energie. Následně se programu ujala paní Mašková z organizace Tereza. Přiučila nás ohledně vytváření anylýzy a jejímu vyhodnocení v podobě Plánu Čiností. Vše jsme zakončili vyhlášením vítězů soutěže a rozdáním sladkostí. Všichni si tento den moc užili a my už se zěšíme na další rok.

Radek Hegenbart 15.listopad 2017

Sázení stromu

Dne 17. 5. 2017 se třída G1 vydala zasadit svůj třídní strom, kterým se stal Javor Klen. Lopata, rýč a další neidentifikovatelné nářadí putovalo z ruky do ruky. Když byl Javor pevně zasazen, nezbývalo, než mu popřát ať roste do krásy a třeba se zde za pár let celá třída zase sejde s maturitním vysvědčením.

Radek Hegenbart 20.květen 2017

Návštěva Eko-statku Cheb

Dne 16. 5. 2017 navštívila třída PEG2 Statek v Chebu. Dozvěděli se zde spoustu informací o mléku a také rostlinných, živočišných a umělích vláknech. Také si mohli celý statek projít a každý si zde našel své zvířecí dvojče.
Důležitá poznámka správce webu: Na statku jsou hlavně prsata, krávy, kozy a husy :D

Veronika Hegenbartová 17.květen 2017

Den Země s GASOŠ Chodov

Dne 25. 4. 2017 budou žáci Ekotýmu z chodovského gymnázia pořádat akci na Den Země za účelem zjistit, zda občané našeho města stojí o sběrné popelnice na přepálený olej. Žáci, kteří společně vytvořili dotazníky, se budou ve výše zmíněný den pohybovat po frekventovaných lokalitách a zjišťovat názory občanů a jejich přehled v tomto tématu.

Monika Petriláková 25.duben 2017

Ukliďme Česko

Gymnázium a SOŠ Chodov, p. o. se stala jedním z organizátorů celorepublikové akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Tato dobrovolnická akce má za cíl uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Náš úklid byl zorganizován na úterý 11.4. Zúčastnilo se skoro 150 žáků naší školy spolu s 10 učiteli a rovněž se k nám jako dobrovolníci přihlásilo 50 žáků z 2.ZŠ v Chodově s paní učitelkou Fedorkovou.

Rozdělili jsme se do 5 skupin a šli jsme uklízet několik míst – výsypku nad nádražím, stezku ke Staré Chodovské, zahrádkářskou kolonii, okolí Spartaku Chodov a také Bílé vody. Počasí nám nakonec vůči nepříznivé předpovědi vcelku přálo a tak jsme uklízeli přes tři hodiny a nasbírali jsme neskutečné 2,36 tuny odpadu.

Monika Petriláková 11.duben 2017

Vánoční setkání ekotýmu

Vánoční setkání ekotýmu začalo společným posezením. Žáci probrali zadané úkoly a při tom si pochutnávali na cukroví a horkém čaji. Druhá část setkání proběhla mimo budovu školy. Jeli jsme na návštěvu do naší oblíbené Minizoo ve Staré Roli. A opět jsme nepřijeli s prázdnou. Ze společného fondu ekotýmu jsme uvolnili 555,- kč, za které jsme pořídili mlsky pro zvířecí kamarády. Po dohodě s vedoucím Minizoo jsme nakoupili mrkve, ledové saláty, jablka, krmení pro ptáky a největší pochoutku ještěrek - med.

Odměnou nám byla přednáška ale hlavně blízky kontakt s mazlíčky ale i s predátory!

Monika Petriláková 6.leden 2017

YPEF

Dne 25. 1. 2017 se naše škola zúčastnila soutěže o lesích a přírodě YPEF. Nejdříve týmy vyplnily vědomostní test o lesích a následně šly na poznávačku. Dva týmy odcházeli se stříbrnou medailí na krku a zbylé dva týmy odešli s brmborou v kapse, ale i tak gratulujeme.

Veronika Hegenbartová 28.leden 2017

Projektový den ekotýmu

Koncem listopadu proběhlo druhé setkání ekotýmu. Cílem setkání bylo seznámit žáky ze třídy G1 s programem Ekoškola.

Členové ekotýmu je s náplní naší práce seznámili zajímavou formou. Nejprve jim Kája s Káťou odprezentovaly základní pravidla fungování Ekoškoly. Také popsaly všechny kroky, které jsme museli podniknout, abychom se mohli pyšnit tímto titulem. Seznámili je rovněž s naší školní soutěží Recyklohraní, které se účastní všechny třídy. Podstatou je sběr starých elektrospotřebičů ale také baterií a víček, které se pak mohou ještě využít jinde. Třídy za své ekologické chování získávají body a nejaktivnější třída dostane na konci roku finanční odměnu.

Monika Petriláková 12.prosinec 2016

Aerosoly letem světem

Dne 9.11. se třídy PEG1, PEG2 a G7 zúčastnili zajímavé přednášky v Karlovarské městské knihovně na téma: „Aerosoly letem světem“, kde se nám přednášející pan Vladimír Ždímal pokusil vysvětlit, co jsou to aerosoly a jaké mají dopady pro nás a naše okolí. Nejdříve nám nastínil, čeho se bude přednáška týkat.

V první řadě jsme se dozvěděli, že aerosoly nám škodí a jsou všude kolem nás, i když je pouhým okem nemůžeme vidět a plno dalších zajímavostí a postřehu. Poslechli jsme si o expedicích a pokusech, které pan Ždímal prováděl se svými kolegy a po té jsme si dokonce i dva pokusy vyzkoušeli. První pokus spočíval v zapálení malé hřbitovní svíčky na jedné straně místnosti a vytvoření mapky, kam a v jakém množství se budou látky vyprodukované spalováním šířit.

Druhý pokus byl už více názorný. Šlo o změření, jak se zvýší počet prachových částic v případě, že bude v místnosti vykouřena jedna cigareta. Dobrovolníku bylo více, avšak ne všichni byli oprávněni se pokusu zúčastnit. Nakonec jsme zjistili, že změna byla obrovská, což určitě vystrašilo všechny kuřáky v místnosti a studenty poučilo o chemickém tématu „aerosoly“.

Veronika Votavová 5.prosinec 2016

Setkání Ekoškol Karlovarského kraje

Dne 20. října se jako tradičně konala schůzka ekotýmů Ekoškol z našeho kraje. Tentokrát se část našeho ekotýmu podívala do obce Drmoul v Chebském kraji, kde nás přivítala místní základní škola. Celý den proběhl příjemně a s milým přístupem, jak žáků, tak i učitelů.

Monika Petriláková 7.listopad 2016

Exkurze do firmy SKF

Den Země se koná každoročně 22. dubna. Již několik let jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Ve 175 zemích světa se tak v tento den na dané téma zaměřují různé besedy, exkurze, přednášky apod. Náš Ekotým se v tento den vypravil na exkurzi do firmy SKF, která se pyšní ekologickým provozem.

Monika Petriláková 24.duben 2016

Naše další setkání

Naše dubnové setkání mělo jeden hlavní cíl - vytvořit pravidla a podobu našeho školního Ekokodexu. Žáci vytvořili pravidla nejprve v menších skupinách, poté je všechny skupiny před ostatními přednesli. Spoustu navržených pravidel Ekokodexu jsme pak společně zredukovali na osm hlavních. Stejně pak proběhlo i hlasování o podobě Ekokodexu. Zvítězila podoba sluneční soustavy, která bude viset u šaten.

Monika Petriláková 12.duben 2016

Projektový den Ekotýmu

Členové Ekotýmu se opět sešli na projektovém dni. Na předchozím setkání sestavili Plán činnosti, jak vylepšit naše slabé stránky. Tentokrát je čekal další krok a to Monitorování a Vyhodnocování plnění tohoto stanoveného plánu. Výsledky si pak jednotlivé týmy na závěr projektového dne prezentovali.

Monika Petriláková 8.únor 2016

Vánoční projektový den

Členové Ekotýmu se opět sešli na projektovém dni. Analýzu provedli již minule a stanovili slabé i silné stránky školy v daných oblastech. Tentokrát je čekalo sestavení Plánu činnosti, jak vylepšit naše slabé stránky. O svých nápadech bouřlivě diskutovali, ale přeci jen se nakonec dohodli. Vybraní žáci z každého týmu pak společně vytvořili prezentaci a výsledky sdělili všem žákům školy.

Monika Petriláková 10.leden 2016

Projektový den Ekotýmu

Vybraní zástupci tříd, kteří patří do Ekotýmu, se sešli na Projektovém dni, aby vytvořili ekologickou analýzu naší školy. Zkoumali čtyři základní témata: Vodu, Energii, Odpady a Prostředí školy.

Monika Petriláková 11.prosinec 2015